Skip to content

ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί για εμάς το βασικό πυρήνα των δράσεων μας. Η αναπτυξιακή στρατηγική και η στρατηγική λήψης  των αποφάσεων της ΚΚ DOM IKE Κατασκευαστική στηρίζεται και εναρμονίζεται με τους  στόχους του ΟΗΕ για βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Ενστερνιζόμενοι  το μότο μας «Για να φτάσεις στην Κορυφή  χρειάζεσαι Κίνητρο» αντλούμαι το κίνητρο μας από τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τις ανάγκες  της τοπικής κοινωνίας και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Πώς όμως το πετυχαίνουμε;

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Κ-Κ Κατασκευαστική είναι «ενεργό μέλος» της κοινωνίας από την οποία επηρεάζεται και επηρεάζει άμεσα. Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας  επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνική βιωσιμότητα.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας  προσπάθειας βρίσκονται:

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης των τοπικών κοινωνιών καθώς στα έργα μας απασχολούνται ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι ενδυναμώνοντας έτσι τη τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για εμάς τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και την εκπαίδευση και αυτό το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Στην Κ-Κ Κατασκευαστική απασχολούμαι άτομα με αναπηρία εξασφαλίζοντας τους την οικονομική τους ανεξαρτησία και την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο χωρίς διακρίσεις.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Κ-Κ Κατασκευαστική πρωτοπόρος στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου ενισχύει και προσλαμβάνει γυναίκες σε διοικητικές θέσεις υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την ισότητα των 2 φύλλων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάθε επιχείρηση οφείλει να σέβεται το περιβάλλον στο οποίο «ζει» και αναπτύσσεται! Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος κατανοούμε ότι κάθε μας δραστηριότητα και κάθε μας επένδυση σε εξοπλισμό για την αποπεράτωση των κατασκευαστικών μας έργων δύναται να έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Στην Κ-Κ Κατασκευαστική προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καθαρό περιβάλλον για εμάς και τις επόμενες γεννιές  λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα πρόληψης  και προστασίας μεταξύ των οποίων και τα εξής:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επενδύουμε σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και επιλέγουμε συνεργασία με προμηθευτές που έχουν οικολογική συνείδηση. Η χρησιμοποίηση του Μηχανήματος ανακυκλωτικού ασφαλτομίγματος αποτελεί μια καινοτόμα προδραστική ενέργεια που αποτρέπει την παραγωγή νέας ασφάλτου αλλά ανακυκλώνει την παλαιά, διασφαλίζοντας λιγότερους ρύπους για το περιβάλλον και εξοικονομεί ενέργεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στην Κ-Κ Κατασκευαστική ο σχεδιασμός των κατασκευαστικών έργων πραγματοποιείται από έμπειρους μηχανικούς με βάση την εξοικονόμηση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Συμβάλλουμε στη μείωση των εκτυπώσεων και συνδράμουμε στην εξοικονόμηση χαρτιού μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών και την ηλεκτρονική διακίνηση των απαιτούμενων εγγράφων για τα τεχνικά έργα. Χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά σε όλες μας τις δραστηριότητες και πραγματοποιούμε διαλογή των αποβλήτων στα αντίστοιχα σημεία ανακύκλωσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Όλα τα  φυσικά και νομικά πρόσωπα όταν θέλουν να κάνουν μια επένδυση αναρωτιούνται «Πού θα βρούμε το κεφάλαιο;» για εμάς στην Κ-Κ Κατασκευαστική το ισχυρότερο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι μας, οι εργαζόμενοι μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, σε αυτό επενδύουμε και αυτό μας επιστρέφει τη μεγαλύτερη απόδοση! Διασφαλίζοντας  την ποιότητα  και την ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας  παρακινούμε τους εργαζόμενους μας  να γίνουν υποστηρικτές  του οράματος μας και συνοδοιπόροι στην επίτευξη των επιχειρησιακών μας στόχων.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Εστιάζουμε στην καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης γιατί ενστερνιζόμαστε ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Προσλαμβάνουμε και συνεργαζόμαστε άρτια με άτομα από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου και εντάσσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας της επιχείρησης.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Τηρούμε τα ωράρια λειτουργίας και ενισχύουμε την οικογενειακή ευτυχία με την αποδέσμευση των εργαζομένων στους προσυμφωνημένους χρόνους γεγονός που προάγει την ουσιαστική υποστήριξη και την εμπιστοσύνη σε μια υπεύθυνη διοίκηση. Ενθαρρύνουμε το διάλογο μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης με στόχο την επίλυση θεμάτων της προσωπικής ζωής που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική ή και το αντίθετο.

ΔΙΚΑΙΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σε όλες μας τις δραστηριότητες ακολουθούμε ενιαία πολιτική και δίκαια πρότυπα εργασίας για όλους. Ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγματοποιείται το εκάστοτε κατασκευαστικό έργο αναλαμβάνουμε την ευθύνη για δίκαιο καταμερισμό και παροχή εισοδήματος ενδυναμώνοντας την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας.